Оголошення про пошук спеціаліста з соціально екологічного менеджменту

Технічне завдання для залучення фахівця з питань охорони навколишнього середовища та соціальних питань

Запит на висловлення зацікавленості


Україна
Назва проекту:
Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГК)
Номер Проекту:
P180242
Посада:
Спеціаліст з питань охорони навколишнього середовища та соціальних питань

Проект "Зміцнення фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (ФЧГК)", що підтримується Світовим банком, оголошує запит на виявлення зацікавленості для кандидатів на посаду Спеціаліста з питань охорони навколишнього середовища та соціальних питань, постійна зайнятість, посада на місцевому рівні.

Ціллю проекту, орієнтованою на розвиток, є започаткування діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГКСГ), з метою надання допомоги у покращені доступу до фінансування для малих фермерів.

Опис проекту

Проект складається з одного компоненту в рамках якого буде здійснена капіталізація ФЧГКСГ на загальну суму 10 мільйонів євро. Компонент розроблений, як цільовий фонд (ЦФ), створений одержувачем. Проект сприятиме капіталізації нового ФЧГКСГ із надійною незалежною структурою управління, яка надаватиме підтримку фермерам, що не мають належного доступу до кредитних ресурсів, і значно підвищить стійкість поточних кредитних гарантій, тим самим забезпечуючи довгострокові переваги для розвитку сільського господарства та продовольчої безпеки. Крім того, передбачається надання технічної допомоги, спрямованої на започаткування діяльності ФЧГКСГ, підвищення рівня обізнаності українських малих фермерських господарств щодо можливостей інвестицій в сільське господарство та землі сільськогосподарського призначення і доступу до фінансових продуктів, що пропонуються банками-учасниками ФЧГКСГ, а також поступове поліпшення інвестиційного середовища в Україні, яке наближається до стандартів ЄС і забезпечує успішний доступ до банківських продуктів для малих господарств, які не мають належного доступу до фінансування. Внесок через ЦФ, що фінансується ЄС, буде виплачений двома траншами. Перший транш у розмірі 6 млн. євро буде виплачений відразу після набрання чинності Угодою про надання гранту, щоб статутний капітал ФЧГКСГ досягнув передбаченого законодавством розміру в 200 млн грн. Другий транш (4 млн. євро) буде наданий після того, як ФЧГКСГ повністю запрацює відповідно до його інституційної структури, нормативно-правової бази та засад операційної діяльності, прийнятних для Світового банку.


Відповідальність за реалізацію проекту, координацію і щоденне управління будуть нести ФЧГКСГ і Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП). ФЧГКСГ / МАПП створять Групу з реалізації проекту (ГРП), до складу якої входитимуть співробітники, які мають досвід роботи з донорськими проектами та мають достатні технічні знання, включно із спеціалістом з питань охорони навколишнього середовища та соціальних питань. Зобов'язання щодо створення та підтримки ГРП протягом усього терміну реалізації проекту викладено в Плані екологічних та соціальних зобов'язань проекту (ПЕСЗ). ФЧГКСГ надасть кредитні гарантії залученим фінансовим установам (ЗФУ - ряд вітчизняних комерційних банків, які вже надають кредити малому сільськогосподарському бізнесу), які будуть виступати посередниками при наданні фінансування і повинні будуть підтримувати Системи екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) для виявлення та усунення ризиків, пов'язаних з фінансуванням будь-яких кредитів для малого сільськогосподарського бізнесу, забезпечених кредитними гарантіями. Деякі ЗФУ в Україні раніше працювали з міжнародними фінансовими організаціями, які мають аналогічні вимоги стосовно екологічних і соціальних показників в процесі ухвалення рішень про надання кредитів, зокрема з IFC або ЄБРР і будь-якими афілійованими європейськими комерційними банками. Однак, ступінь дотримання міжнародних систем, ймовірно, буде значно відрізнятися, і більшості ЗФУ буде потрібна певна розбудова потенціалу. Частина банківської системи, що належить до приватного сектора в Україні, ймовірно, знаходиться тільки на початковому етапі впровадження екологічної та соціальної таксономії (істотний внесок шляхом надання індивідуальних фінансових продуктів, що враховують ризики вразливості і виключення). Компонент проекту в рамках якого буде надаватися технічна допомога створює можливість залучити профільних консультантів з питань СЕСМ для роботи з цими фінансовими установами з метою проведення ретельної перевірки їхніх систем та визначення необхідних ресурсів в якості умови участі в ФЧГК і додаткових можливостей нарощування потенціалу в ході реалізації проекту.


В рамках своєї оцінки Світовий банк визначив екологічні та соціальні ризики, пов'язані з проектом, як суттєві. Потенційні впливи на навколишнє середовище пов'язані з придбанням землі, придбанням та використанням агрохімікатів (пестицидів, добрив), встановленням зрошувальних систем, включають вплив на біорізноманіття, поверхневі та підземні водні ресурси, якість ґрунту, охорону та безпеку праці та вплив на здоров'я і безпеку населення, а також пов'язані з війною небезпеки, як-от забруднення земель та вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ). Поширені ризики для здоров'я та безпеки населення та працівників, пов'язані із підтримуваною діяльністю, включають ризик взаємодії з сусідніми населеними пунктами під час транспортування обладнання або під час локалізованих будівельних робіт. Очікується, що екологічні ризики будуть специфічними для певного об'єкта, тимчасовими і можуть бути легко усунені за допомогою стандартних заходів щодо пом'якшення наслідків і дотримання національного законодавства. Однак ці ризики можуть посилюватися війною, що триває, і пов'язаними з нею небезпеками і загрозами, як-от повітряні атаки, випадки шкідливих умов праці або переміщення біженців та неофіційними землекористувачами, щодо яких не здійснювалася перевірка придбання землі з метою підтвердження відсутності суперечок. Існує також ризик того, що малі фермери не матимуть належного доступу до кредитного фінансування за підтримки ФЧГКСГ через брак інформації або обізнаності про програму. Для управління цими ризиками, ГРП для ФЧГКСГ створить СЕСМ на рівні фонду до початку процесу затвердження гарантій та проведе належну перевірку та розбудову потенціалу, щоб забезпечити наявність у ЗФУ власних СЕСМ. В рамках СЕСМ будуть застосовуватися критерії виключення, щоб гарантувати, що кредитне фінансування не надається на діяльність з високим рівнем ризику, будуть передбачені коригувальні заходи для усунення залишкових ризиків і будуть застосовуватися продукти і навчання для заохочення участі малого бізнесу. Якість Систем екологічного та соціального менеджменту, що впроваджуватимуться ЗФУ, ймовірно, буде відрізнятися, і нарощування потенціалу необхідно інтегрувати в діяльність з надання технічної допомоги, що підтримується проектом, щоб гарантувати, що ці системи проходять належну перевірку та оновлюються з метою забезпечення відповідності вимогам екологічних і соціальних стандартів Світового банку (ЕСС) – ЕСС 9.

Завдання та посадові обов'язки

 • Підготувати та доопрацювати Систему екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) ФЧГКСГ на основі Плану екологічних та соціальних зобов'язань (ПЕСЗ) проекту; сприяти офіційному затвердженню СЕСМ керівництвом;
 • Розробити та забезпечити звітність в рамках СЕСМ, прийнятну для Світового банку;
 • Провести навчання для персоналу ФЧГКСГ та ЗФУ щодо СЕСМ для роз'яснення відповідних ролей, обов'язків, потоку інформації та інтеграції в основні напрямки діяльності установи з особливим акцентом на екологічні та соціальні аспекти;
 • Долучитися до підготовки та доопрацювання Операційного посібника проекту, гарантійних угод і Посібника з портфелю гарантій, що описує посадові обов'язки і механізми впровадження СЕСМ;
 • Провести належну перевірку та забезпечити, щоб вибрані ЗФУ затвердили та впровадили СЕСМ, а також провели екологічну та соціальну оцінку діяльності кожного бенефіціара ММСП, що фінансується в рамках портфеля, що підтримується ФЧГКСГ, відповідно до Списку винятків, національного законодавства, ПЕСЗ проекту та СЕСМ ФЧГКСГ;
 • Проводити заходи з підвищення обізнаності зацікавлених сторін проекту, зокрема, організацій-виконавців, ЗФУ, бенефіціарів та асоціацій бенефіціарів, внутрішніх зацікавлених сторін (різні департаменти в уряді України) тощо;
 • Проводити моніторинг для забезпечення реалізації проекту відповідно до національного законодавства, а також ПЕСЗ і законів про працю, охорону та безпеку праці, а також екологічних і соціальних стандартів Світового банку (ЕСС);
 • Забезпечити створення ефективного механізму розгляду та врегулювання скарг на рівні проекту (МРВС), підвищувати обізнаність усіх зацікавлених сторін та громадськості про МРВС, вести журнал розгляду скарг, здійснювати моніторинг та повідомляти про статус та функціонування МРВС;
 • Забезпечувати, щоб вибрані ЗФУ застосовували відповідні загальні та галузеві рекомендації щодо охорони навколишнього середовища та безпеки до кредитних портфелів, що підтримуються ФЧГКСГ, та надавати рекомендації щодо небезпек, пов'язаних з війною, як-от забруднення земель та вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ);
 • Забезпечувати щоб кадрова політика і процедури вибраних ЗФУ відповідали вимогам національного законодавства і ЕСС2;
 • Надавати підтримку ЗФУ у проведенні перевірки, щоб підтвердити, що транзакції з землею, придбаною за кредитні кошти, забезпечені ФЧГКСГ, здійснюються за згодою покупця та продавця, повністю нотаріально посвідчені та суперечки щодо цих транзакцій відсутні;
 • Надавати підтримку ЗФУ у проведенні екологічної та соціальної перевірки кредитних заявок та визначати зовнішні повідомлення про кредитні продукти, що підтримуються ФЧКГСГ, адаптовані до потреб інвестицій у бізнес, очолюваний жінками, представниками меншин та іншими особами, які потребують спеціалізованої підтримки;
 • Надавати матеріали для щоквартальних звітів за проектом щодо екологічних та соціальних результатів проектної діяльності;
 • Розробити та провести навчання для вибраних ЗФУ за всіма екологічними та соціальними зобов'язаннями та вимогами в рамках проекту;
 • Негайно зв'язуватися з Керівником проекту, відповідальним за реалізацію проекту, у разі будь-якого інциденту або аварії, пов'язаних з проектом або якщо вони впливають на проект, відповідно до стандартів Світового банку;
 • Регулярно інформувати Керівника проекту про хід виконання контрактних зобов'язань, а також про будь-які пов'язані з цим проблеми, які можуть виникнути в ході реалізації проекту.

Звітність та кінцеві результати

Очікується, що спеціаліст з питань охорони навколишнього середовища та соціальних питань буде виконувати вищезазначені завдання на постійній основі протягом терміну свого призначення, та підпорядковуватиметься Керівнику проекту. Результати включатимуть, зокрема:

 • Тренінги: для вибраних ЗФУ щодо зобов'язань та вимог в частині екологічних та соціальних зобов'язань в рамках проекту;
 • Щоквартальні звіти: матеріали для щоквартальних звітів за проектом про результати екологічних та соціальних заходів в рамках проектної діяльності;
 • ОПП: матеріали для Операційного посібника проекту, гарантійних угод і Посібника по гарантійному портфелю;
 • МРВС: впровадження механізму розгляду та врегулювання скарг на рівні проекту та моніторинг механізмів розгляду та врегулювання скарг ЗФУ, а також рекомендовані дії з реагування на скарги;
 • Консультації: щодо екологічних та соціальних аспектів з бенефіціарами та іншими відповідними зацікавленими сторонами;
 • СЕСМ ФЧГКСГ: підготовка та доопрацювання СЕСМ ФЧГКСГ, а також підготовка та остаточне доопрацювання резюме СЕСМ ФЧГКСГ;
 • СЕСМ ЗФУ: підтримка для забезпечення того, щоб кожна ЗФУ підготувала і допрацювала СЕСМ (відповідно до СЕСМ ФЧГКСГ), включаючи подання проекту документу і остаточного резюме СЕСМ ЗФУ.

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь бакалавра в галузі екологічного менеджменту, права або будь-яких інших відповідних суспільних наук;
 • Мінімум 3-5 років досвіду роботи в галузі оцінки, управління або нагляду за екологічними та соціальними аспектами проектів розвитку та оцінки впливу, в ідеалі на посаді, яка також включає досвід у галузі фінансових послуг;
 • Загальні знання про банківський сектор;
 • Обізнаність про екологічні, соціальні вимоги Світового банку, вимоги в галузі охорони та безпеки праці (минулий досвід роботи в рамках проектів, що фінансуються Світовим банком, буде перевагою);
 • Досвід роботи в якості спеціаліста з питань охорони навколишнього середовища або соціальних питань в проектах, що фінансувалися Світовим банком, і знання соціальних та екологічних політик Світового банку або іншого багатостороннього банку розвитку будуть перевагою;
 • Гарне знання екологічного і трудового законодавства в Україні та порядку його застосування;
 • Досвід перевірки проектів на відповідність вимогам і досвід роботи з проектами, що фінансуються міжнародними донорами буде перевагою;
 • Навички та здібності у стратегічному та тактичному плануванні;
 • Гарні письмові, усні навички, навички міжособистісного спілкування та презентацій;
 • Гарні навички управління часом та організації роботи з увагою до деталей;
 • Комп'ютерна грамотність, з практичними знаннями Microsoft Word і Excel;
 • Вільне володіння українською та англійською мовами (усно та письмово).

Примітка: ФЧГКСГ залишає за собою право перевіряти надані рекомендації і використовувати отриману інформацію з метою оцінки.

 

Індивідуальний консультант буде обраний відповідно до процедур, встановлених ФЧГКСГ.

Оцінка резюме буде проводитися на основі наступних критеріїв:

 • Загальний досвід - 40 балів;
 • Досвід проведення перевірок проектів на відповідність екологічним та соціальним вимогам - 30 балів;
 • Досвід роботи в рамках проектів, що фінансуються Світовим банком - 30 балів.

Зацікавлені кандидати можуть отримати додаткову інформацію надіславши запит на електронну пошту: pcgfllc@ukr.net

Кандидати відібрані до короткого списку будуть запрошені до співбесіди.

Резюме кандидатів англійською мовою необхідно надсилати в електронному вигляді за вказаною адресою до 14 травня 2023 року включно.

Проект "Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (ФЧГК) в сільському господарстві", що фінансується Світовим банком.

До уваги: Виконуючого обов'язки Голови правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Адреса електронної пошти: pcgfllc@ukr.net

Будь ласка, вкажіть в темі листа назву посади.