Загальна інформація

Основною метою діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малих і середніх суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сільському господарстві, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Фонд було утворено 18 травня 2022 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 125. Єдиним засновником Фонду наразі є держава в особі Кабінету Міністрів України. У подальшому учасниками Фонду можуть стати міжнародні фінансові організації чи інші юридичні особи, проте мінімальна частка держави у статутному капіталі Фонду становить 51 відсоток, така частка не підлягає відступленню, приватизації, продажу та відчуженню в будь-який інший спосіб, що гарантує наявність вирішального впливу на діяльність Фонду з боку держави.

06 лютого 2023 року Фонд отримав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій, видану Національним банком України.

Фонд здійснює свою діяльність у тісній співпраці з Мінагро та за підтримки Світового банку.