Екологічна та соціальна відповідальність Фонду

Міністерство аграрної політики та продовольства України впроваджує проект Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (Фонд) для дрібних фермерів в Україні (P180242) відповідно до Екологічних та соціальних стандартів та Плану екологічних та соціальних зобов’язань  та докладаючи максимум зусиль щодо досягнення цілей сталого розвитку.
ПЕСЗ

З метою встановлення основних принципів та зобов’язань Фонду та фінансовими установами-партнерами щодо сталого та відповідального інвестування з урахуванням екологічної та соціальної відповідальності, питань охорони здоров'я та безпеки праці фондом була розроблена Політика екологічної та соціальної відповідальності Фонду. Ця Політика ґрунтується на національній та міжнародній нормативно-правовій базі. Вона побудована на засадах, встановлених до державних схем гарантування кредитів, включаючи нормативно-правові акти НБУ. та узгоджена з Законом України "Про Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві" та враховує національні та міжнародні стандарти захисту довкілля, соціальної інтеграції та сталого розвитку.
Політика

У рамках цього проекту не підлягають розгляду в рамках надання гарантій Фондом на портфельній основі фінансові установи-партнери та субпозичальники, які вказані в пункті 2 статті 14 Закону України "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві"  та/або вони займаються будь-якою діяльністю, яка вважається незаконною згідно законодавства України, а також зазначених в Списку виключень. Не зважаючи на те, що в Списку виключень відсутній рядок щодо фінансування діяльності з високим рівнем ризику, в рамках проекту "Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів (Фонд) для малих фермерів в Україні" за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку будь-яка діяльність, яка представляє високий еколого-соціальний ризик, не може бути схвалена або підтримана, а отже автоматично додається до Списку виключень Фонду.
Список виключень

Для розгляду та врегулювання скарг щодо екологічних та соціальних питань Фонд запровадив відповідний Механізм розгляду скарг (МРС).


МРС застосовується Фондом при розгляді скарг, отриманих від усіх зовнішніх зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо екологічних та соціальних питань. До зовнішніх зацікавлених сторін відносяться (але не обмежуються ними): клієнти та фінансові установи-партнери, а також ширша спільнота. 
Фонд використовує наступні канали зв’язку  для приймання скарг
Телефон:    Зателефонувати до офісу Фонду за номером телефону +38 (044) 303-91-56 та звернутись до головного спеціаліста з соціально-екологічного менеджменту Ярослава Ковган, або до керівника відділу надання гарантій Олександра Вороновича.
Електронна пошта:    Надіслати електронним повідомленням на адресу 
grievance@pcgf.com.ua 
Особисто:    Повідомити про предмет та сутність своєї скарги під час особистої зустрічі з будь-яким працівником Фонду.
Онлайн форма:  
https://pcgf.com.ua/contacts 
Пошта:    Надіслати письмову кореспонденцію за поштовою адресую: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24.

Скарги можуть бути подані, як із зазначенням інформації про скаржника (ПІБ тощо), так і анонімно. В будь-якому випадку Фонд гарантує конфіденційність інформації про скаржника, навіть у випадку, коли інформація про особу, що подає скаргу, відома Фонду.


Всі скарги реєструються та категоризуються належним чином.
Призначена відповідальна особа з розгляду скарги протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту подання такої скарги підтвердить зовнішній зацікавленій стороні факт отримання її скарги.

Відповідальна особа з розгляду скарги може вести комунікацію із зовнішньою зацікавленою стороною в усній або письмовій формі (зовнішні зацікавлені сторони для цього вказують бажаний спосіб (канал) зв’язку. У випадку подання анонімної скарги, результати дослідження скарги будуть зберігатись Фондом протягом одного року з моменту подання такої скарги.


На підставі проведеного дослідження та аналізу зібраної в рамках такого дослідження інформації відповідальна особа з розгляду скарги складає покроковий план дій, які необхідно вжити для вирішення скарги. Відповідальна особа з розгляду скарги несе відповідальність за визначення необхідних для вжиття дій, моніторинг вжитих дій і забезпечення дотримання строків для розгляду та вирішення скарг в залежності від факторів описаних вище.

Якщо за результатами проведених дій та заходів відповідальна особа з розгляду скарги вважає, що порушене в скарзі питання (проблема) є вирішеним, тоді відповідальна особа з розгляду скарги офіційно повідомляє зовнішню зацікавлену сторону про результати розгляду її скарги та вжиті Фондом заходи бажаним для неї способом (каналом) зв’язку.


Якщо зовнішня зацікавлена сторона – скаржник не задоволена результатами розгляду її скарги та/або вжитими Фондом заходами, відповідальна особа з розгляду скарги має передати дану скаргу на розгляд керівництву Фонду разом із сформованим нею в рамках розгляду такої скарги пакетом документації (щодо проведених досліджень, щодо результатів проведених зустрічей/ обговорень/ заходів тощо). Керівництво Фонду має розглянути таку скаргу разом з доданим до неї пакетом документації та визначити чи існує потреба у проведенні фінансовими установами-партнерами подальших дій для її розгляду та вирішення.

 

Також можна скористатися інструментами розгляду та врегулювання скарг Міністерства аграрної політики та продовольства України згідно Плану залучення зацікавлених сторін:

Електронною поштою: doc@minagro.gov.ua
Через веб-сторінку: 
https://minagro.gov.ua/gromadyanam
Письмово: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24.
Особисто: за вищевказаною адресою 
Анонімні скарги: можна подавати без особистих даних. Анонімні скарги будуть досліджувані, але сторона, яка подала скаргу, повинна зв’язатися з Міністерством аграрної політики та продовольства України для отримання зворотного зв’язку.