Посібник з Системи екологічного та соціального управління для фінансових установ-партнерів.

 
Цей документ розроблений командою Фонду та слугує комплексною основою для управління екологічними та соціальними впливами і ризиками, пов’язаними з субпроєктами, за якими надає підтримку ФЧГКСГ, та може бути надатий за запитом Банкам-партнерам Фонду для синхронізації систем СЕСУ.
Щоб максимально ефективно користуватися цим документом, користувачі мають дотримуватися послідовності та вказівок, викладених у кожному з його розділів, а також використовувати додаткові ресурси та шаблони, що наводяться в додатках.
Посилання на документ: Документ

Цей Посібник містить комплексну інформацію для ФУП та покликаний допомогти:
- Розробити або адаптувати та інтегрувати в діяльність ФУП:
- Процедури екологічного та соціального управління, які відповідають вимогам СЕСУ ФЧГКСГ.
- Скринінг позичальників для оцінки екологічних і соціальних ризиків на основі запропонованих шаблонів.
- Вимоги до класифікації ФУП в розрізі процедур екологічного та соціального управління в контексті субпроєктів згідно з вимогами Фонду.
- Окреслити заходи, необхідні для дотримання екологічних і соціальних вимог ФЧГКСГ до СЕСУ, в тексті юридично обов’язкової угоди між ФУП та позичальником
- Застосовувати відповідні екологічні та соціальні вимоги в процесах моніторингу та звітності в рамках діяльності ФЧГКСГ, позичальника і оцінки портфеля ФУП.

З метою узгодження з найкращими міжнародними практиками та відповідною методологією Фонд рекомендує ФУП застосовувати (з урахуванням питань екологічного та соціального управління і чинників, характерних для конкретної галузі) таку класифікацію рівнів ризику: високий ризик , значний ризик, помірний ризик та низький ризик. Згідно з найкращими міжнародними практиками, використання класифікації, що передбачає чотири рівні ризику , дозволяє більш комплексно оцінювати екологічні та соціальні ризики та управляти ними.