Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення посади члена Правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Оголошується конкурсний відбір на заміщення посади  члена Правління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24.

Фонд створено з метою підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями таких суб’єктів. Надання зазначених гарантій є єдиним видом діяльності Фонду.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» органами управління Фонду є Загальні збори, Рада Фонду та Правління Фонду.

Відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору голови та членів правління Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», затвердженого рішенням Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» від «16» жовтня 2023 року, протокол № 8/1023, члени  Правління Фонду призначаються на посаду, звільняються з посади, їхні повноваження припиняються згідно з рішенням Ради Фонду. Для проведення конкурсного відбору на заміщення посад членів Правління Фонду Рада Фонду своїм рішенням утворює Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам та затверджує його склад, з числа членів Ради Фонду у складі трьох осіб.

Конкурсний відбір буде проводитись Комітетом з питань призначень та винагород посадовим особам Фонду з 14.03 по 02.04 за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13а оф. 44,
у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв’язку (відеоконференція).
Результати конкурсу будуть оприлюднені не пізніше 08 квітня 2024 року на сайті Фонду.

Претендент повинен відповідати вимогам до члена Правління Фонду, визначених відповідно до Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», а також вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, визначених зокрема в Постанові Правління НБУ від 29.12.2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», щодо професійних вимог до керівників фінансових установ та вимог до ділової репутації.
Кандидати, що виявили бажання взяти участь у конкурсі мають подати наступні документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі (українською або англійською мовою);
2. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
3. Копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи, назви посад, обов'язки, які виконувалися на зазначених посадах, кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
4. Копію документа (ів) про вищу освіту;
5. Біографічну довідку (резюме) із зазначенням, відповідності Кандидата загальним вимогам до професійної придатності, вимогам до ділової репутації та іншим вимогам пов'язаним з професійною діяльністю (українською або англійською мовою);
6.Мотиваційний лист (мотивацію своєї роботи на цій посаді та бачення розвитку Фонду) (українською або англійською мовою).
Бачення розвитку Фонду, які Претендент повинен викласти в своєму мотиваційному листі, є його конкурсною пропозицією, що передбачена Положенням про порядок конкурсного відбору голови та членів правління Фонду;
7. Згоду на обробку персональних даних;
8.Документи щодо відсутності судимості, заборони займати відповідні посади або
займатися певними видами діяльності;
9.Інші документи на його розсуд, які можуть підтвердити його кваліфікацію, професійну придатність та інші особисті якості для виконання своїх обов'язків на посаді Члена Правління (за бажанням).

Кінцева дата подачі документів - 11 березня 2024 р. включно.
Документи необхідно подавати на електронну адресу Фонду:

info@pcgf.com.ua або pcgfllc@ukr.net , або подавати їх особисто за адресою:
01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13а оф. 44

Номер телефону для довідок: 044 3039156
Контактна особа: Кудрявцева Віталіна.

Інформація про фінансово-економічний стан Фонду є частиною цього оголошення та міститься у фінансовій звітності Фонду, яка оприлюднена на сайті https://pcgf.com.ua/page/finansova-zvitnist, зокрема:

- відомості про баланс (форма № 1),
- звіт про фінансові результати (форма № 2),
- звіт про рух коштів (форма № 3),
- звіт про власний капітал (форма № 4),
- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

Вимоги до кандедата: ТУТ


Україна
Назва проекту:
Оголошується конкурсний відбір на заміщення посади  члена Правління Товариства з обмеженою відповідальністю
Номер Проекту:
Посада:
Член Правління

Опис проекту

Завдання та посадові обов'язки

Звітність та кінцеві результати

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам: