Оголошується конкурсний відбір на заміщення посади ризик-менеджера

Технічне завдання для залучення ризик-менеджера

Запит на висловлення зацікавленості


Україна
Назва проекту:
Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГК)
Номер Проекту:
Посада:
Ризик-менеджер

Проект "Зміцнення фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (ФЧГК)", що підтримується Світовим банком, оголошує запит на виявлення зацікавленості для кандидатів на посаду ризик-менеджера, постійна зайнятість, посада на місцевому рівні.

Ціллю проекту, орієнтованою на розвиток, є започаткування діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГКСГ), з метою надання допомоги у покращені доступу до фінансування для малих фермерів.

Опис проекту

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (далі - Фонд) здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Фонд є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб - підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.Основним (єдиним) видом діяльності Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів підприємництва, які провадять діяльність у галузі сільського господарства та відповідають критеріям визначеним Фондом.

Завдання та посадові обов'язки

                 Забезпечення, в межах компетенції, фінансової стійкості та безперервної діяльності Фонду;

                 утримання профілю ризику у межах цільового діапазону ризик-апетиту Фонду; 

                 управління ризиками для виявлення, оцінки, моніторингу, контролю та пом’якшення потенційного несприятливого впливу на навколишнє середовище та громади;

                 підготовка та подання звітності Фонду щодо управління ризиками;

                 сприяння органам управління у покращенні системи управління ризиками;

                 моніторинг результатів впровадження структурними підрозділами Фонду рекомендацій, наданих за результатами діяльності з управління ризиками;

                 виявлення сфер потенційних збитків для Фонду, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Фонду;

                 взаємодія з іншими підрозділами Фонду у сфері управління ризиками Фонду;

                 участь у службових розслідуваннях та інформування органів управління про результати таких розслідувань;

                 виконання інших завдань, пов’язаних із управлінням ризиками щодо поточної діяльністю Фонду;

                 уникнення та недопущення конфлікту інтересів при управлінні ризиками, в межах компетенції, забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим доступом (зокрема, банківської і комерційної таємниці), отриманої у зв’язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Звітність та кінцеві результати

Ризик-менеджер має забезпечувати, в межах компетенції, фінансову стійкість та безперервну діяльність Фонду для підтримки суб’єктів мікро підприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб-підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом управління ризиками для виявлення, оцінки, моніторингу, контролю таких ризиків, контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів та рішень відповідних органів управління.

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

                 Освіта- мати повну вищу (магістр, спеціаліст);

                 знання та виконання регуляторних норм законодавства України, у т.ч. нормативно-правових актів Національного банку України та кращих міжнародних практик;

                 вміння проводити аналітичну роботу за допомогою статистичних та математичних моделей обробки даних, розбиратися в методах управління загрозами, розуміти, як їх моніторити, та розробляти карти ризиків

                 Досвід виконання аналогічних функцій в банках та/або небанківських фінансових установах від 3-ьох років;

                 мати досвід впровадження міжнародних проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями  (бажано); 

                 мати високий рівень навичок з комунікації і ведення переговорів, письмові та презентаційні навички;

                 особисті якості: вміння працювати в команді, навички з тренування, наставництва і лідерства;

                 вільно працювати з пакетом офісних програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  

                 мати бездоганну ділову репутацію та не мати досвіду перебування на посадах керівника, фінансового директора або головного бухгалтера фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, за останні п’ять років;

                 не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

                 вільно володіти українською мовою та мати  рівень володіння англійською мовою не нижче B2 (достатній для роботи з документами та спілкування).


Резюме кандидатів українською мовою необхідно надсилати до 02 листопада 2023 року в електронному вигляді на електронну адресу Фонду: pcgfllc@ukr.net (зазначати в темі листа – Ризик-менеджер), або подавати їх особисто за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13а оф. 44

Номер телефону для довідок: (044) 303-91-56

Кандидати відібрані до короткого списку будуть запрошені до співбесіди.