Оголошується конкурсний відбір на заміщення посади внутрішнього аудитора


Україна
Назва проекту:
Зміцнення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГК)
Номер Проекту:
Посада:
Внутрішній аудитор

Проект "Зміцнення фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (ФЧГК)", що підтримується Світовим банком, оголошує запит на виявлення зацікавленості для кандидатів на посаду внутрішнього аудитора, постійна зайнятість, посада на місцевому рівні.

Ціллю проекту, орієнтованою на розвиток, є започаткування діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГКСГ), з метою надання допомоги у покращені доступу до фінансування для малих фермерів.

Опис проекту

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (далі - Фонд) здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Фонд є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб - підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.Основним (єдиним) видом діяльності Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів підприємництва, які провадять діяльність у галузі сільського господарства та відповідають критеріям визначеним Фондом.

Завдання та посадові обов'язки

                планування внутрішнього аудиту (контролю) та складання річних планів проведення внутрішнього аудиту (контролю) Фонду;

               реалізація завдань згідно із затвердженим планом проведення внутрішнього аудиту, у т.ч. підготовка програми проведення внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх аудитів, забезпечення документування результатів внутрішнього аудиту (контролю), підготовка звітів, висновків та рекомендацій;

                 надання звітів та повідомлення про виявлені під час проведення внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та ризики у діяльності Фонду Раді Фонду;

                 сприяння органам управління у покращенні систем управління;

                 моніторинг результатів впровадження структурними підрозділами Фонду рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту (контролю);

                 виявлення сфер потенційних збитків для Фонду, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Фонду;

                 взаємодія з іншими підрозділами Фонду у сфері організації контролю і моніторингу системи управління Фонду;

                 участь у службових розслідуваннях та інформування органів управління про результати таких розслідувань;

                 розробка та впровадження програм оцінки і підвищення якості внутрішнього аудиту (контролю), аналіз та узагальнення інформації внутрішнього аудиту (контролю) з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності;

                 виконання інших завдань, пов’язаних із забезпеченням проведення внутрішнього аудиту (контролю) щодо управління поточною діяльністю Фонду;

                 уникнення та недопущення конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту (контролю), забезпечення нерозголошення інформації з обмеженим доступом (зокрема, банківської і комерційної таємниці), отриманої у зв’язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Звітність та кінцеві результати

Кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

                 Освіта- мати повну вищу бухгалтерську, економічну або юридичну освіту (магістр, спеціаліст);

                 мати глибокі знання законодавчих та нормативно-правових актів, методичних матеріалів, які стосуються господарської та фінансової діяльності, трудового, фінансового, податкового та господарського законодавства; порядку ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, знання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; методів аналізу господарсько-фінансової діяльності; правил проведення перевірок і документальних ревізій; умов оподаткування юридичних і фізичних осіб; правила організації та ведення бізнесу; етики ділового спілкування; порядку оформлення фінансових операцій і організації документообігу; форм обліку та звітності; правил та норм охорони праці;

                 Досвід виконання аналогічних функцій в банках, небанківських фінансових установах та/або в аудиторських компаніях від 3-ьох років;

                 мати досвід роботи бухгалтером не менше 2 років, включаючи принаймні 2 року роботи на посаді бухгалтера у небанкіських та банківських фінансових установах (бажано);

                 мати досвід впровадження міжнародних проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями  (бажано); 

                 мати високий рівень навичок з комунікації і ведення переговорів, письмові та презентаційні навички;

                 особисті якості: вміння працювати в команді, навички з тренування, наставництва і лідерства;

                 вільно працювати з пакетом офісних програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  

                 мати досвід у використанні прикладних програм з ведення бухгалтерського обліку; 

                 мати бездоганну ділову репутацію та не мати досвіду перебування на посадах керівника, фінансового директора або головного бухгалтера фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, за останні п’ять років;

                 не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

                 вільно володіти українською мовою та мати  рівень володіння англійською мовою не нижче B2 (достатній для роботи з документами та спілкування).


Резюме кандидатів українською мовою необхідно надсилати до 02 листопада 2023 року в електронному вигляді на електронну адресу Фонду: pcgfllc@ukr.net (зазначати в темі листа – Внутрішній аудитор), або подавати їх особисто за адресою: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13а оф. 44

Номер телефону для довідок: (044) 303-91-56

Кандидати відібрані до короткого списку будуть запрошені до співбесіди.