Фонд оголошує конкурс на посаду Внутрішній аудитор

08.05.2024

Обов'язки:

Внутрішній аудитор має здійснювати нагляд за поточною діяльністю Фонду, контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів та рішень органів управління, перевірку результатів поточної фінансової діяльності, аналіз інформації про діяльність Фонду, у тому числі щодо управління діяльністю Фонду, та виконання інших передбачених функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю і системою внутрішнього контролю Фонду.

Вимоги:
• мати повну вищу бухгалтерську, економічну або юридичну освіту (магістр, спеціаліст);
• мати глибокі знання законодавчих та нормативно-правових актів, методичних матеріалів, які стосуються господарської та фінансової діяльності, трудового, фінансового, податкового й господарського законодавства; порядку ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, знання МСБО; методів аналізу господарсько-фінансової діяльності; правил проведення перевірок і документальних ревізій; порядку ведення податкової звітності;
• досвід виконання аналогічних функцій в банках, небанківських фінансових установах та/або в аудиторських компаніях від 3-х років;
• мати досвід роботи бухгалтером або аудитором не менше 2-х років, включаючи принаймні 2 року роботи на посаді бухгалтера або аудитора у небанківських та банківських фінансових установах (бажано);
• мати високий рівень навичок з комунікації і переговорів, презентацій;
• працювати з пакетом офісних програм Microsoft Office, програм з ведення бух. обліку;
• вільно володіти українською мовою та мати рівень володіння англійською мовою не нижче B2 (достатній для роботи з документами та спілкування).

Зацікавлених кандидатів просимо надсилати CV аби отримати додаткову інформацію на електронну пошту: info@pcgf.com.ua