Про призначення представників держави у раді Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

02.06.2023

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України “Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві” КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ призначив членами ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Каву Олександра Степановича та Карпенка Сергія Володимировича як представників держави ( Розпорядження № 476-р від 30 травня 2023 р.).

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pryznachennia-predstavnykiv-derzhavy-u-radi-fondu-chastkovoho-harantuvannia-kredytiv-u-s476-300523