Про визначення компанії з добору персоналу, яка здійснюватиме відбір кандидатів на посади незалежних членів ради Фонду

23.02.2023

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження 21 лютого 2023 року № 161-р «Деякі питання Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» згідно якого визначив товариство з обмеженою відповідальністю «Екзекьютів Серч Юкрейн» (код згідно з ЄДРПОУ 39766020) переможцем конкурсного відбору компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалежних членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Оголошення про проведення конкурсу було оприлюднено 07 грудня 2022 року. Конкурсний відбір проводився конкурсною комісією, утвореною з числа представників Мінагрополітики, Кабінету Міністрів України, громадської спілки «Всеукраїнська Аграрна Рада» та асоціації «Незалежна асоціація банків України». До роботи комісій також були залучені представники міжнародних організацій з правом дорадчого голосу, зокрема, Світового Банку.

За результатами розгляду поданих конкурсних пропозицій переможцем конкурсу визначено компанію – ТОВ «Екзекьютів Серч Юкрейн».

Довідково

Відбір компаній здійснювався відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалежних членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, та компанії з добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2022 року № 621.

Відповідно до пункту 61 Статуту Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 125 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1219), Рада Фонду утворюється у складі п’яти осіб, два з яких є представниками держави, а три – незалежними.


https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-fondu-chastkovoho-harantuvannia-kredytiv-u-silskomu-hospodarstvi-i210223-161